Monday, August 6, 2007

Majlis Dinar Antarabangsa

Penubuhan Majlis Dinar Antarabangsa (MDA) telah dicadangkan untuk penyelarasan dan pemantauan kempen informasi dinar emas di peringkat global. Matlamat utama penubuhannya adalah bagi menyebarluaskan mekanisme dinar emas meliputi pelbagai aspek seperti penyelidikan, dana tabungan, pendidikan dan lain-lain bidang kritikal.

Keahlian MDA ini dicadangkan supaya dipilih di kalangan negara-negara OIC, para ahli akademik, para penyelidik, penggubal dasar serta pihak yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran berkenaan dinar emas. Dengan kombinasi ini diharap MDA dapat mengintergrasikan idea-idea baru untuk diterjemahkan kepada realiti dengan beberapa pendekatan terkini dan menarik.

Antara matlamat utamanya ialah mendidik masyarakat secara berterusan berkenaan keistimewaan dinar emas terutama kepada masyarakat peniaga dan penggubal dasar. Pendekatan ini dapat dilihat apabila dinar emas dijadikan agenda utama dalam polisi sesebuah negara. Usaha ini pula boleh disokong dan dilaksanakan oleh masyarakat pengguna dan peniaga yang manfaatnya akan dinikmati bersama seperti gejala penyusutanilai matawang, riba, spekulasi dan banyak lagi.

Selain dari itu, MDA turut boleh membuat kajian berkenaan pelaksanaan bayaran dinar emas dalam sistem kewangan semasa. Hasil kajian akan membolehkan MDA mengesan kelopongan yang berlaku untuk diperhalusi sebelum sistem sebenar dilaksanakan sepenuhnya. Misalannya kesesuaian, kestabilan nilai, formula, tempoh penjelasan dan lain-lain kemungkinan sewajarnya dibuat memandangkan harga dinar emas tertakluk kepada harga pasaran semasa. Dengan ini akan menarik minat serta keyakinan masyarakat terhadap aplikasi dinar emas sebagai perantaraan dagangan antarabangsa. Di samping itu, secara tidak langsung masyarakat akan dapat membuat perbandingan ketara di antara keistimewaan dinar emas dengan matawang semasa.

Dengan tujuan memantapkan lagi rangkaian dinar emas, MDA boleh mengorak langkah drastik dengan mempertingkatkan keahlian di peringkat global sebagai nadi penggerak menyebarluaskan agenda dinar emas di seluruh pelosok dunia. Kempen kesedaran perlu dibuat secara konsisten bagi mengubah persepsi masyarakat terhadap dinar emas ke arah yang lebih positif serta kompetitif. Langkah ini diharap dapat merealisasikan dinar emas sebagai alat perantaraan dagangan urusniaga global. Keadaan ini turut menyuburkan keadilan sejagat terhadap penindasan riba menerusi aplikasi matawang konvensional.

Kesimpulannya ialah satu badan antarabangsa perlu diwujudkan dalam usaha memantapkan pemahaman masyarakat dunia terhadap keistimewaan dinar emas sebagai alat penjelasan urusniaga dagangan global.

Ekonomi Dinar Emas : Pelan Induk Ummah

Pelan Induk Ummah berkenaan ekonomi dinar emas telah dirangka sebagai teras kesinambungan perantaraan ekonomi global. Satu persidangan antarabangsa anjuran Marslio International telah dilangsungkan pada 24 sehingga 25 Julai 2007 di PWTC.

Matlamat utama persidangan adalah untuk mempromosikan dinar emas sebagai penyelesaian praktikal ekonomi terutamanya krisis ekonomi semasa yang berpunca dari pengaruh penggunaan matawang fiat. Persidangan ini telah dihadiri oleh tokoh pemikir Islam seperti Umar Ibrahim Vadillo, Sheikh Imran Hoessin, Tarek Dimany dan perintis dinar emas di Malaysia iaitu Tun Dr Mahathir Mohamad yang tidak ketinggalan menyampaikan ucaptama.

Dinar Emas yang terkenal dengan nilai intrinsik dan bersifat stabil terhadap aktiviti spekulasi dan manipulasi telah disyorkan supaya dikembalikan peranannya pada masa kini. Justeru beberapa pihak telah digesa supaya mengambil langkah sewajarnya bagi tujuan tersebut sebagaimana berikut.

Bank Negara Malaysia dicadangkan supaya meneliti penggunaan Dinar Emas sebagai penjelasan dagangan pelbagai hala di kalangan negara-negara peserta meliputi sistem penyelesaian kredit. Masyarakat pula perlu disediakan alternatif cara pembayaran sama ada dalam dinar atau ringgit sebagaimana pilihan konvensional dan perbankan Islam. Kaedah ini secara tidak langsung akan memberi kesempatan kepada masyarakat bagi menilai kelebihan dinar emas berbanding wang fiat.

Dewan Perniagaan pula digesa supaya mengalakkan pengunaan dinar emas di kalangan ahli seperti menyelesaikan pembayaran berkonsepkan sistem barter yang berteraskan dinar emas dengan kaedah yang terbaik. Pelaksanaannya tidak hanya terbatas dalam negara sahaja malahan boleh diperpanjangkan ke peringkat antarabangsa seperti Timur Tengah, Asia Barat, Negeri China dan rakan dagangan yang lain. Dengan ini rangkaian dewan perniagaan dunia dapat diwujudkan dan seterusnya akan membentuk jaringan dinar emas secara global.

Majlis Agama Islam Negeri seharusnya mengutama serta mengalakkan pembayaran mas kahwin dan zakat dalam bentuk dinar emas. Memandangkan dinar emas adalah urusan ekonomi Islam maka Majlis Agama Islam Negeri sewajarnya melopori usaha ini dengan mengadakan kempen berkenaan keistimewaannya serta menerangkan bahawa pendekatan ini menjamin keadilan dan kemakmuran untuk semua lapisan termasuk golongan bukan Islam.

Sistem bersepadu Al-Rahnu atau gadaian emas perlu diperluaskan pelaksanaannya dengan mendapat sokongan serta penyertaan semua pihak termasuk kerajaan, pengubal dasar, masyarakat peniaga dan ahli akademik dalam usaha mengangkat dinar emas sebagai satu jalan penyelesaian masalah sistem kewangan dunia sedia ada. Kewujudan sistem ini perlu dikaji dari pelbagai aspek bagi memperkukuhkan pegangan emas di kalangan masyarakat dalam negara. Peningkatan pegangan emas ini akan membantu negara apabila berdepan krisis ekonomi kelak.

Di peringkat antarabangsa satu badan kerjasama perlu ditubuhkan bagi mencari formula mempopularkan dinar emas sebagai alat perantaraan terbaik dalam pelbagai bidang seperti penyelidikan, dana tabungan, pendidikan, ekonomi dan seumpamanya supaya mekanisma aplikasi dinar emas dapat dimanfaatkan lebih ramai lagi peserta. Badan antarabangsa ini boleh terdiri daripada pelbagai badan seperti politik, NGO atau lain-lain pertubuhan berdaftar dengan mengaplikasikan dinar emas sebagai alat perantaraan dalam urusan masing-masing seperti yuran tahunan dan seumpamanya.

Dengan terlaksana langkah di atas, diharap aplikasi dinar emas akan mendapat tempat pelbagai lapisan masyarakat dunia dan seterusnya menjadi perantaraan penting dalam urusan perniagaan global.